Privacybeleid: klik op activeren om deze plug-in te laden. Bij activatie worden gegevens aan Facebook doorgegeven.

Snel een strakke buik!

Tot wel 8x meer vetverbranding, een mooiere huid en steviger weefsel. Met Slim Belly en Slim Legs kom je altijd goed voor de dag.

 

 

 

Disclaimer

Gegevens volgens § 5 TMG:

Airpressure Bodyforming GmbH
Vorderbrandstr. 13 1/2, D-83471 Berchtesgaden 
Tel.: +49 (89) 45 09 81 30 
Dir.: Oliver Sekula, Hubert Greinwalder
Registerger.: HR20941 Amtsgericht Traunstein
BTW-nr.: DE2785614400

info@slim-belly.com | www.slim-belly.com

Algemene Voorwaarden

Smile Trading GmbH & Co.KG
Vorderbrandstraße 13 1/2
D-83471 Berchtesgaden
Dir.: Oliver Sekula & Hubert Greinwalder
BTW-nr.: DE 276435735

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55.2 RStV:

Oliver Sekula, Hubert Greinwalder

Afhandeling van geschillen

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitrage-instantie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 § 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceproviders echter niet verplicht om de overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete schending van de wet. Zodra wij van dergelijke schendingen van de wet op de hoogte zijn, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment van de link. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar.

Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij overtredingen vaststellen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en de werken die door de site-exploitanten op deze pagina's zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Site Notice

Information provided according to Sec. 5 German Telemedia Act (TMG):

Airpressure Bodyforming Services GmbH
Vorderbrandstraße 13 1/2
83471 Berchtesgaden - Germany 
Tel.: +49 (89) 45 09 81 30
Represented by Managing Directors: Oliver Sekula, Hubert Greinwalder
Registering court: HRB 20941 Amtsgericht Traunstein 
VAT Id number according to Sec. 27 a German Value Added Tax Act: DE278561440

info@slim-belly.com | www.slim-belly.com

Smile Trading GmbH & Co.KG
Vorderbrandstraße 13 1/2
83471 Berchtesgaden - Germany
Represented by Managing Directors: Oliver Sekula & Hubert Greinwalder
VAT Id number according to Sec. 27 a German Value Added Tax Act: DE 276435735

Responsible for contents acc. to Sec. 55, para. 2 German Federal Broadcasting Agreement (RstV):

Oliver Sekula, Hubert Greinwalder

Dispute resolution

We do not take part in online dispute resolutions at consumer arbitration boards.

Liability for Contents

As service providers, we are liable for own contents of these websites according to Sec. 7, paragraph 1 German Telemedia Act (TMG). However, according to Sec. 8 to 10 German Telemedia Act (TMG), service providers are not obligated to permanently monitor submitted or stored information or to search for evidences that indicate illegal activities.

Legal obligations to removing information or to blocking the use of information remain unchallenged. In this case, liability is only possible at the time of knowledge about a specific violation of law. Illegal contents will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Liability for Links

Our offer includes links to external third party websites. We have no influence on the contents of those websites, therefore we cannot guarantee for those contents. Providers or administrators of linked websites are always responsible for their own contents.

The linked websites had been checked for possible violations of law at the time of the establishment of the link. Illegal contents were not detected at the time of the linking. A permanent monitoring of the contents of linked websites cannot be imposed without reasonable indications that there has been a violation of law. Illegal links will be removed immediately at the time we get knowledge of them.

Copyright

Contents and compilations published on these websites by the providers are subject to German copyright laws. Reproduction, editing, distribution as well as the use of any kind outside the scope of the copyright law require a written permission of the author or originator. Downloads and copies of these websites are permitted for private use only.
The commercial use of our contents without permission of the originator is prohibited.

Copyright laws of third parties are respected as long as the contents on these websites do not originate from the provider. Contributions of third parties on this site are indicated as such. However, if you notice any violations of copyright law, please inform us. Such contents will be removed immediately.